Spoločnosť EMPIRE com., s.r.o. sa zaoberá poradenstvom, predajom, inštaláciou a servisom komunikačných zariadení, predovšetkým rádioreleových spojov v licencovaných pásmach.

Zaoberá sa aj poradenstvom, predajom a inštaláciou telefónnych ústrední, ale aj projektovaním a výstavbou LAN sietí /štruktúrovaná kabeláž/.

V snahe uľahčiť rozhodovanie zákazníkom ponúkame široké portfólio produktov od mikrovlných spojov cez telefónne ústredne. Individuálny prístup, bohaté skúsenosti a špičkové technológie nám umožňujú poskytnúť optimálne riešenia pre Vašu spoločnosť.

Naša spoločnosť zabezpečuje v rámci systému komplexnú montáž mikrovlnných spojov od analýzy situácie, cez vypracovanie projektov / telekomunikačný úrad, stavebná legislatíva / až po protokolárne odovzdanie zákazníkovi. Zároveň Vám poskytne všetky servisné služby v priebehu záručnej aj pozáručnej prevádzky.